Välkommen hit!

Idag flyr många människor till Sverige på grund av krig, våld och otrygghet. De allra flesta bär med sig traumatiska upplevelser som många av oss har svårt att relatera till. Det vi kan göra är att visa att Sverige är ett land där vi säger välkommen till de som behöver hjälp.

Vad vill du göra för att välkomna människor till Sverige?
Engagera dig i ABF s asylverksamhet och gör en annan värld möjlig!

Vad gör ABF och varför?

ABF s utgångspunkt är att ge människor makt, inflytande och verktyg för att kunna förändra sitt liv och påverka samhället.

Läs mer här »

Fakta om migration

Enligt UNHCR befann sig mer än 59 miljoner människor på flykt i världen 2014 och de allra flesta är på flykt inom sitt eget land.

Läs mer här »

Studiecirklar om migration

Bilda dig en uppfattning med våra studiecirklar om migrationsfrågor. Kom igång här!

Läs mer här »

Språket är en nyckel till att komma in i det svenska samhället. Men det räcker inte bara med det, vi måste få människor att träffas och känna en samhörighet till varandra.

Hur kan jag engagera mig?

Det är inte flyktingar som skapar terror. Det är terror som skapar flyktingar. ABF s utgångspunkt är att ge människor makt, inflytande och verktyg för att kunna förändra sitt liv och påverka samhället.

Läs mer här »