Berättelser

Här hittar du berättelser från ABFs verksamhet och nyheter som är kopplade till asyl- och migrationsfrågan.


ABF Restad Gård Värnesborg
Foto: Emelie Asplund

ABF Restad Gård Värnesborg Foto: Emelie Asplund

Socialt företag ger mänsklig tillväxt

Med fokus på språk, kultur och entreprenörskap startades integrationsprojektet ”Det Goda Livet” för invandrarkvinnor i Halmstad. Projektets mål var att deltagarna skulle hitta sätt att komma ut på arbetsmarknaden. Och resultatet har varit väldigt lyckosamt!

ABF Restad Gård Värnesborg
Foto: Emelie Asplund

ABF Restad Gård Värnesborg Foto: Emelie Asplund

Folkbildning får människor att växa

Det började som ett mindre integrationsprojekt 2010 då tio somalier deltog i en studiecirkel i ABFs regi. I dag är det hela 400 somalier som har deltagit och studerat i olika studiecirklar i ABF Borlänge, och det med goda resultat.

ABF Restad Gård Värnesborg
Foto: Emelie Asplund

ABF Restad Gård Värnesborg Foto: Emelie Asplund

ABFs verksamhet för asylsökande i Värmland

Regeringen har nyligen tilldelat medel till studieförbunden att anordna verksamhet i svenska och samhällskunskap för asylsökande redan under asyltiden. ABF Värmland startade arbetet tidigare i år och i dag har avdelningen verksamhet för asylsökande i 10 av 13 kommuner.

ABF Restad Gård Värnesborg
Foto: Emelie Asplund

ABF Restad Gård Värnesborg Foto: Emelie Asplund

Integration i sin finaste form

ABF har startat en kör där nyanlända och etablerade svenskar kan sjunga ihop. Syftet med kören är främst att sjunga, men också att skapa glädje, samhörighet, språkinlärning, nätverksbygge och utbyte av erfarenheter och vänskap - helt enkelt integration i sin finaste form!