Fakta om migration

Enligt UNHCR befann sig mer än 59 miljoner människor på flykt i världen 2014. De allra flesta är på flykt inom sitt eget land men samtidigt har många också tvingats på flykt från sina hemländer. Under 2014 sökte 1,8 miljoner människor asyl i något land i världen.

· En stor anledning till den kraftiga tillväxten av människor på flykt handlar om osäkerheten i länderna i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) och inte minst det utdragna inbördeskriget i Syrien. Sen konflikten bröt ut i Syrien har fler än 4 miljoner människor flytt landet, många till närområdet och när konflikten inte tagit slut väljer allt fler att söka en mer permanent lösning på annan plats – som i EU och Sverige. Ungefär 90 000 personer från Syrien har sökt sig till Sverige sen konflikten började.

· I Sverige ökade antalet asylsökande med nästan 80 000 personer från 2014 till 2015 och totalt ansökte nästan 160 000 personer om asyl. Aldrig förr har så många människor sökt asyl i Sverige.

· Under 2015 sökte ungefär 1 miljon människor asyl i EU.

· Migrationsverkets prognos visar att ungefär 100 000 personer kommer söka asyl i Sverige 2016.