ABF Restad Gård Värnesborg
Foto: Emelie Asplund

ABF Restad Gård Värnesborg Foto: Emelie Asplund

Vad gör vi?

Under 2015 sökte 160 000 personer asyl i Sverige. Studieförbunden och folkrörelsesverige gjorde stora insatser för att ge alla som kommit goda förutsättningar att komma in i samhällslivet.

I ABF genomfördes cirklar och språkkafeér tillsammans med 33 000 asylsökande i över 155 kommuner över hela landet 2015.

När människor flyr krig och oro måste vi alla hjälpas åt. Under 2015 ökade väntetiderna på migrationsverkets boenden och väntetider på beslut i asylprocessen kommer ytterligare växa framåt. Enligt Migrationsverket kommer fler människor att söka asyl i Sverige 2016.

Vi vägrar se på när migrationsverkets boenden förvandlas till vänthallar. I ABFs verksamhet gör cirkelledare och frivilliga praktiska insatser tillsammans med asylsökande över hela landet varje dag.

Målet med ABFs asylverksamhet är att ge människor som kommer till Sverige en bra möjlighet att snabbt komma in i samhället. Varje vecka samlas tusentals asylsökande och nyanlända i språkcirklar för att lära sig svenska och mer om samhället.

Språket är en nyckel för att komma in i samhället och arbetslivet. Men samtidigt måste vi bekämpa rasistiska strukturer och åsikter som stänger människor ute. Folkbildning handlar om att lära tillsammans och om att ge människor makt.

Folkbildning och folkrörelsearbete går hand i hand. Under 2016 kommer utmaningen att vara dubbel. Vi ska se till så att alla som kommer till Sverige får möjligheter att komma in i samhället. Och vi ska bekämpa rasismen. Du behövs i det arbetet.

I vår verksamhet kan du alltid vara med och göra skillnad. Ta kontakt med din lokala ABF-avdelning redan idag om du vara med.

I ABF kan du delta på många sätt

  • Som cirkelledare i språk- och samhällsintroducerande studiecirklar!
  • Som deltagare i språkkaféer!
  • Som deltagare i andra verksamheter – varför inte passa på att lära dig språk genom att möta nya vänner i cirkelverksamheten?
  • Genom att lära dig mer om migration och asylpolitik genom att starta en studiecirkel

Visa upp ditt engagemang så att vi blir ännu fler som står upp för en generös migration- och asylpolitik och som säger välkommen hit!

Vill du engagera dig – ta kontakt med din lokala ABF-avdelning redan idag.