Samtidens asyl- och
migrationsprocess

Morgondagens
migrationspolitik

ett studiematerial

Under 2015 sökte nästan 163 000 människor asyl i Sverige. Tack vare snabb och effektiv mobilisering genom många enskilda personer och nya och gamla folkrörelsers kraft har tusentals asylsökande fått chansen att snabbt komma in i en gemenskap. I ABF växte verksamheten snabbt och bara på några korta månader ökade antalet asylsökande i språkcirklar och språkkafeér från 5000 till 33 000 personer.

Samtidigt som människor reste sig upp för att praktiskt lösa stora utmaningar tillsammans, har den gemensamma asyl- och migrationspolitiken i EU havererat. Sveriges regering stramade åt asylpolitiken under hösten 2015 och detta har orsakat stor debatt.

Detta är ett studiematerial som ger dig en grund i hur vi kan förstå och diskutera migration och asylfrågor i vår samtid och samtidigt hoppas vi att materialet ska ge dig som läser en idé om framtidens politik.

Tanken är att vi ska kunna initiera samtal och studiecirklar för att fler ska få fördjupad kunskap om dessa ämnen. Vi vet att det finns ett stort behov av att bilda sig en uppfattning och diskutera frågorna på djupet.

Materialet är uppdelat i artiklar och uppbyggt som ett webbmagasin. Det kommer också att vara nerladdningsbart från ABFs webbutik. Materialet kan med fördel läsas som studiecirkel men kan självklart också läsas bara som det är.

I folkrörelsesveriges verksamheter träffas människor för att lära sig saker tillsammans. Det skapar både starka nätverk och det ger människor nycklar att komma in i samhället. Samtidigt som språket är en nyckel måste vi också göra allt vi kan för att krossa rasismen, därför är det viktigt att vi träffas och utbyter erfarenheter och lärdomar så att vi kan göra mer och ännu bättre verksamhet framåt. Studiecirklar och bildning är ett viktigt verktyg i detta arbete.

Vi säger välkommen hit!