ABF Restad Gård Värnesborg
Foto: Emelie Asplund

ABF Restad Gård Värnesborg Foto: Emelie Asplund

Vad kan du göra?

Genom praktiska insatser på migrationsverkets boenden och i olika stadsdelar jobbar vi tillsammans med asylsökanden i språkcirklar och med samhällsintroduktion. Vi arrangerar språkkaféer, bygger mötesplatser och jobbar tillsammans med såväl asylsökanden själva som med andra folkrörelser för ett göra värdigt mottagande möjligt.

Bli cirkelledare och gör språkcirklar och samhällsintroduktion Redan idag gör 1500 cirkelledare ett värdigt mottagande möjligt. Vill du veta mer och jobba med studiecirklar i svenska och samhällsintroduktion.

 Engagera dig du med!

På många platser över hela landet genomförs språkkaféer där människor träffas för att prata och fika. Kom du också! Alla kan göra en insats en enkel insats är att avsätta några timmar för att lära känna en ny vän och tala svenska. Klicka på här för att tillsammans med ABF  säga välkommen! » Jag säger välkommen hit